Velkommen til Fonden Mariahjemmets hjemmeside.

Fondens formål er at støtte unge katolikker under uddannelse, som har afsluttet folkeskolen. Studerende på en videregående uddannelse vil blive prioriteret.

Ansøgningskriterier:
Legatportion kan søges ved at anvende ansøgningsskemaet, som er til download nedenfor. Bemærk at påtegning af katolsk præst eller anden gejstlig myndighed er nødvendig for at komme i betragtning.

Desuden SKAL bankoplysninger (reg. nr. og kontonr.) oplyses til brug for udbetaling af evt. legatportion.

Ansøgningskema for 2021 downloades her: PDF

Ansøgningen med evt. bilag skal modtages senest den 1. oktober 2021 på adressen:

Katolsk Bispekontor
Att.: Stiftelsen Mariahjemmet
Gammel Kongevej 15
1610 København V