LENSBARON OG LENSBARONESSE Stampe Charisius legat

Stampe Charisius legat yder legatstøtte til katolske kvinder og børnerige, katolske familier i svære økonomiske kår.

Ansøgningskriterier: Legatportion kan søges ved at anvende ansøgningsskemaet, som er til download nedenfor. Bemærk at en dateret påtegning af katolsk præst eller anden gejstlig myndighed er nødvendig for at komme i betragtning.

Desuden SKAL bankoplysninger (reg. nr. og kontonr.) oplyses til brug for udbetaling af evt. legatportion.

Ansøgningskemaet for 2023 downloades her: PDF

Svar på ansøgning: Alle ansøgere, der opfylder ansøgningskriterierne og ansøger inden tidsfristen, får svar pr. email inden jul.

Ansøgningen med evt. bilag skal modtages seneste den 1. september 2023 på adressen:

Katolsk Bispekontor
Att. Stampe Charisius legat
Gammel Kongevej 15
1610 København V