MARIAHJEMMET

Mariahjemmets legats formål er at støtte unge katolikker, som har afsluttet folkeskolen og er under uddannelse. Studerende på en videregående uddannelse vil blive prioriteret.

Ansøgningskriterier: Legatportion kan søges ved at anvende ansøgningsskemaet, som er til download nedenfor. Bemærk at en dateret påtegning af katolsk præst eller anden gejstlig myndighed er nødvendig for at komme i betragtning.

Desuden SKAL bankoplysninger (reg. nr. og kontonr.) oplyses til brug for udbetaling af evt. legatportion.

Ansøgningskema for 2023 downloades her: PDF

Svar på ansøgning: Alle ansøgere, der opfylder ansøgningskriterierne og ansøger inden tidsfristen, får svar pr. email inden jul.

Ansøgningen med evt. bilag skal modtages senest den 1. september 2023 på adressen:

Katolsk Bispekontor
Att.: Mariahjemmets legat
Gammel Kongevej 15
1610 København V